Webboard
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนบัวขาว เรื่องร้องเรียน พูดคุยเรื่องทั่วไป
ตั้งกระทู้ใหม่
ประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สื่อการสอน คำพ่อสอน จัดทำโดย Aksorn Inspireรายละเอียด : สื่อการสอน คำพ่อสอน จัดทำโดย Aksorn Inspire เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 [url=https://www.aksorninspire.com/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99/]สื่อการสอน คำพ่อสอน[/url] ชุดนี้ ได้รวมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ของ พ่อหลวงของเรา หนังสือ คำพ่อสอน ที่มีคุณภาพ รวบเรื่องราวต่างๆ แนวพระราชดำรัส เศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตตาม คำพ่อสอน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติ พระวิริยะอุสาหะในการทรงงานเพื่อประชาชน โครงการพระราชดำริ จำนวน 4,447 โครงการ ยังประโยชน์มหาศาลแก่แผ่นดิน ต้นน้ำลำธาร ป่าไม้ การเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง สาธารณูปโภค ต่างๆ นับว่าเป็นเรื่องที่คุณครูทุกท่านควรนำไปเผยแพร่สื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ “คำพ่อสอน” ชุด สำหรับชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย

1.คำพ่อสอน สื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ชุด ชีวิตดีงามตามคำพ่อสอน ระดับประถมศึกษา (ชุดเต็ม) ป.1 – ป.6

นิทานภาพ หนูจะทำตามคำพ่อ
นิทาน พ่อสอนไว้ใจดีงาม
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบหนังสือ หนูจะทำตามคำพ่อ
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบหนังสือ พ่อสอนไว้ใจดีงาม
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ประกอบหนังสือ หนูจะทำ ตามคำพ่อ
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ประกอบหนังสือ พ่อสอนไว้ ใจดีงาม
บัตรภาพ ตามรอยเรื่องราวของพ่อ

2.คำพ่อสอน ชุด หนังสือและแบบฝึก “หนูจะทำตามคำพ่อ” (สื่อสำหรับผู้เรียน) ป.1 – ป.3

นิทานภาพ หนูจะทำตามคำพ่อ
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ประกอบหนังสือ หนูจะทำ ตามคำพ่อ”
3.ชุด หนังสือและแบบฝึก “พ่อสอนไว้ใจดีงาม” (สื่อสำหรับผู้เรียน) ป.4 – ป.6

นิทาน พ่อสอนไว้ใจดีงาม
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ประกอบหนังสือ ” พ่อสอนไว้ ใจดีงาม”
4.บัตรภาพ ตามรอยเรื่องราวของพ่อ

สื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ “คำพ่อสอน” ชุด สำหรับชั้นมัธยมศึกษา ประกอบด้วย

1.สื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ คำพ่อสอน ชุด ชีวิตดีงามตามคำพ่อสอน ระดับมัธยมศึกษา (ชุดเต็ม) ม.1 – ม.6

ชีวิตดีตามรอยพ่อ…เรื่องเล่าจากนักเรียนทุน
ของขวัญจากพ่อ…ชีวิตพอเพียง
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบหนังสือ “ชีวิตดีตามรอยพ่อ…เรื่องเล่าจากนักเรียนทุน”
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบหนังสือ “ของขวัญจากพ่อ…ชีวิตพอเพียง”
แบบวัดผลการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ประกอบหนังสือ
ชีวิตดีตามรอยพ่อ…เรื่องเล่าจากนักเรียนทุน
แบบวัดผลการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
ประกอบหนังสือ ของขวัญจากพ่อ…ชีวิตพอเพียง
2.ชุด หนังสือและแบบวัด “ชีวิตดีตามรอยพ่อ…เรื่องเล่าจากนักเรียนทุน” (สื่อสำหรับผู้เรียน) ม.1 – ม.3

ชีวิตดีตามรอยพ่อ…เรื่องเล่าจากนักเรียนทุน

แบบวัดผลการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ประกอบหนังสือ
ชีวิตดีตามรอยพ่อ…เรื่องเล่าจากนักเรียนทุน
3.ชุด หนังสือและแบบวัด “ของขวัญจากพ่อ…ชีวิตพอเพียง” (สื่อสำหรับผู้เรียน) ป.4 – ป.6

ของขวัญจากพ่อ…ชีวิตพอเพียง
แบบวัดผลการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ประกอบหนังสือ
ของขวัญจากพ่อ…ชีวิตพอเพียง

ข้อมูล ชุด หนังสือคำพ่อสอน ดูได้ที่นี่: [url=https://www.aksorninspire.com/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99/]https://www.aksorninspire.com/หนังสือ-คำพ่อสอน/[/url]


ที่มา : https://www.aksorninspire.com/หนังสือ-คำพ่อสอน/
โดยคุณ : Aksorninspire เมื่อ 2017-01-10 15:56:50
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
ความคิดเห็น
โดยคุณ :
Email :
ย่อหน้า ตัวหนา

คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน . 500 kb
รหัสยืนยัน :  
วชิระ ภนมแก่น (ฟ้าลั่น)
ครูพิเศษ โรงเรียนบัวขาว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
Email: pharlun@hotmail.com