โรงเรียนบัวขาว หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงาน ผลงานทางวิชาการ นานาสาระ
ส่งข้อมูลได้ที่ >>> PanomKaegn@GMail.Com
สุขศึกษาและพลศึกษา : ผลงาน
เรื่อง : 531119 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ ๒๘ รอบคัดเลือก ระดับภาครายละเอียด :
ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ผลการแข่งขันเป็นดังนี้
1. เหรียญทอง 15 เหรียญ จากการแข่งขัน
- วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง ปภาดา สีโนรักษ์
- วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง กรวรรณ บุษบง
- วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง กรวรรณ บุษบง
- วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง ปภาดา สีโนรักษ์
- วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง สุธณี แสงชมภู
- วิ่ง 3,000 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง สุธณี แสงชมภู
- วิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง กรวรรณ บุษบง
กรวรรณ บุษบง ปภาดา สีโนรักษ์ สุธณี แสงชมภู ตรีรัตน์ อุทรักษ์
- วิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง กรวรรณ บุษะบง
กรวรรณ บุษบง ปภาดา สีโนรักษ์ สุธณี แสงชมภู ตรีรัตน์ อุทรักษ์
- พุ่งแหลน รุ่นอายุ 18 ปี หญิง เกษราภรณ์ มูลตรีบุตร
- วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย ธนากร มุลทา
- วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย พิษณุ แสงชมภู
- วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิง เกสร นอยชื่น
- วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ภานุวัฒน พลหงษ์
- วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ภานุวัฒน พลหงษ์
- วิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
เจนวิทย์ จ้องสาระ ปโย จำพล จักรพันธ์ แย้มไสย ภานุวัฒน พลหงษ์

2. เหรียญเงิน 10 เหรียญ จากการแข่งขัน
- วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย อดิศร ซามงค์
- วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย วันชนะ ปามุทา
- วิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
เกียรตศักดิ์ โคตรพัฒน์ ธนากรณ์ มุลทา พิษณุ แสงชมภู อดิศร ซามงค์
- วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิง เกสร น้อยชื่น
- วิ่ง 3,000 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิง มาลิณี รองไชย
- ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุ 16 ปี หญิง ยมนพร พุกกะเวส
- วิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
เกษร น้อยชื่น นภีพรรณ์ กองฝ่าย มาลินี รองไชย ยมลพร พุกกะเวส
- วิ่ง 3,000 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ภานุวัฒน์ พลหงษ์
- วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิง พิจิตรา รองไชย
- วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิง พิจิตรา รองไชย

3. เหรียญทองแดง 6 เหรียญ จากการแข่งขัน
- ขว้างจักร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง เกษราภรณ์ มุลตรีบุตร
- วิ่ง 5,000 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย วันชนะ ปามุทา
- วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิง ยมลพร พุกกะเวส
- วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิง นภีพรรณ์ กองฝ่าย
- วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิง เกสร น้อยชื่น
- วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี หญิง พิจิตรา รองไชย


ที่มา : http://www.shareapic.net/content.php?gid=941798&owner=www_vaenphar_com
 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2553 เวลา 7:56 น.   เข้าชม 2460 ครั้ง   แก้ไขลบ


ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน . 10 Mb
ความคิดเห็น
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวสีแดง ตัวสีน้ำเงิน

คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
โดยคุณ :
Email :
รหัสยืนยัน :  
วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น)
โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 (ถ.บัวขาว-เขาวง) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel. 0-4385-1206
Email: PanomKaegn@GMail.Com