โรงเรียนบัวขาว หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงาน ผลงานทางวิชาการ นานาสาระ
ส่งข้อมูลได้ที่ >>> PanomKaegn@GMail.Com

ทั้งหมด : รอบรั่ว ขาว-น้ำเงิน
590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูชาติชาย ภูผา
วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูชาติชาย ภูผา  [ 1 ]

590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูสนิท ประทุมทา
วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูสนิท ประทุมทา  [ 0 ]

590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูธวัชชัย ไชยสุข
วีดีทัศน์ งานเกษียณ คุณครูธวัชชัย ไชยสุข  [ 0 ]

590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูเสด็จ กระเบา
วีดีทัศน์ งานเกษียณ คุณครูเสด็จ กระเบา  [ 0 ]

590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูสมถวิล โสภาพล
วีดีทัศน์ งานเกษียณ คุณครูสมถวิล โสภาพล  [ 0 ]

590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูจรัสลักษณ์ อุทรักษ์
590916 วีดีทัศน์ งานเกษียณ คุณครูจรัสลักษณ์ อุทรักษ์  [ 0 ]

590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูวุฒิชัย พิมพะนิตย์
วีดีทัศน์ งานเกษียณ คุณครูวุฒิชัย พิมพะนิตย์  [ 0 ]

590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูเพ็นนี บุญอาษา
วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูเพ็นนี บุญอาษา  [ 0 ]

590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูภัทรนันท์ ศิริภักดิ์
590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูภัทรนันท์ ศิริภักดิ์  [ 0 ]

590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูณรงค์ กางสี
วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูณรงค์ กางสี  [ 0 ]

590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูวิทยาศาสตร์
วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูวิทยาศาสตร์  [ 0 ]

590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ ผอ.จำเนียร สายสมบัติ
วีดิทัศน์ งานเกษียณ ผอ.จำเนียร สายสมบัติ  [ 2 ]

590926 สมภาษณ์นักเรียน ในวันที่ ครูเกษียณ
โรงเรียนบัวขาว 590926 สมภาษณ์นักเรียน ในวันที่ ครูเกษียณ  [ 0 ]

วีดิทัศน์ การแสดงดนตรีสดโรงเรียนบัวขาว 590916 งานเกษียณ เพลงกำลังใจ
วีดิทัศน์ การแสดงดนตรีสดโรงเรียนบัวขาว 590916 งานเกษียณ เพลงกำลังใจ  [ 0 ]

590831 วีดิทัศน์ ขบวนพาเรด การแสดง วงโยธวาทิต อบจ.กาฬสินธุ์เกมส์
วีดิทัศน์ ขบวนพาเรด การแสดง วงโยธวาทิต อบจ.กาฬสินธุ์เกมส์ ครั้งที่9  [ 0 ]

วีดิทัศน์ สรุปผลการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนบัวขาว
สรุปผลการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนบัวขาว  [ 0 ]

590809 ดุริยางค์ รร.บัวขาว
ดุริยางค์ รร.บัวขาว  [ 2 ]

590804 วีดิทัศน์ เชียร์ลีดแดนซ์
วีดิทัศน์ เชียร์ลีดแดนซ์  [ 0 ]

590804 BkS SportDay 01 วิ่งผลัดกระสอบ
590804 BkS SportDay 01 วิ่งผลัดกระสอบ  [ 0 ]

590803 BkS SportDay มวยทะเลทราย
โรงเรียนบัวขาว 590803 BkS SportDay มวยทะเลทราย  [ 0 ]


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2

วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น)
โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 (ถ.บัวขาว-เขาวง) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel. 0-4385-1206
Email: PanomKaegn@GMail.Com