โรงเรียนบัวขาว หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงาน ผลงานทางวิชาการ นานาสาระ
ส่งข้อมูลได้ที่ >>> PanomKaegn@GMail.Com

ทั้งหมด : ผลงาน
590802_1 กีฬาสี ขาว-น้ำเงินเกมส์ วันแรก ช่วงที่1
590802_1 กีฬาสี ขาว-น้ำเงินเกมส์ วันแรก ช่วงที่1  [ 2 ]

สถานศึกษาดีเด่น
รางวัล.. สถานศึกษาดีเด่น  [ 0 ]

โครงงานเรื่อง กระติบข้าวอุ่นอิ่มลดโลกร้อน
บทคัดย่อ
โครงงานเรื่อง กระติบข้าวอุ่นอิ่มลดโลกร้อน มีวัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเก็บความร้...  [ 14 ]

Chill Chill Out With Amazing Role play โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Topic : Chill Chill Out With Amazing Role play
The Members of group :
1. Miss Jenjira Jitjak M. 2/2
2. Miss Thattaporn Rakkhammee M. 2/2
3. Miss Parawan Pisayasa M. 2/2
Adviser : Mrs. Laddawan Boonruang , Mrs. ...  [ 8 ]

ผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผลการแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งที่ 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. Story telling ชนะเลิศ ม.ต้น...  [ 3 ]

561114 ห้าเหรียญทอง คัดภาค กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
จากการแข่งขัน วิ่ง1,500ม. วิ่ง5,000ม. วิ่ง10,000ม. วิ่งวิบาก2,000ม. และ วิ่งผลัด3x800ม. ชาย  [ 6 ]

ผลการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ผลการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2556
 [ 4 ]

รางวัลชมเชย โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.ต้น
รางวัลชมเชย
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.ต้น
เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของดิน
มหาวิทยาล...  [ 5 ]

รางวัลชมเชย โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.ปลาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
รางวัลชมเชย
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.ปลาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
เรื่อง ...  [ 6 ]

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.ปลาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.ปลาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียร...  [ 7 ]

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.ต้น มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.ต้น
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
เรื่อง เทคนิคเร่งกา...  [ 5 ]

รางวัลชมเชย โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลชมเชย
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของดิน
วันท...  [ 3 ]

รายชื่อนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 2556
ผลงานนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 2556  [ 3 ]

561028 เหรียญทอง วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย ธรรพ์ณธร ไกรยราช กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"มอหินขาวเ...  [ 5 ]

561028 เหรียญทอง วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย บารมี นาคทองอินทร์ กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"มอหินขา...  [ 3 ]

561028 เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"มอหินขาวเกม...  [ 4 ]

561028 เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
วิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"มอหินขาวเกมส์" 21 - 30 ตุล...  [ 3 ]

561027 เหรียญเงิน วิ่ง 3,000 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
วิ่ง 3,000 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย บารมี นาคทองอินทร์ กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"มอหินขา...  [ 3 ]

561027 เหรียญเงิน วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง เนตรนภา งามเลิศ กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"มอหินขาวเ...  [ 3 ]

561026 เหรียญทอง วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย ขวัญชัย ศรีหาญ กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"มอหินขาวเกม...  [ 2 ]


กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4

วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น)
โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 (ถ.บัวขาว-เขาวง) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel. 0-4385-1206
Email: PanomKaegn@GMail.Com