โรงเรียนบัวขาว หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงาน ผลงานทางวิชาการ นานาสาระ
ส่งข้อมูลได้ที่ >>> PanomKaegn@GMail.Com

ทั้งหมด : กิจกรรม
600811 วันแม่แห่งชาติ
600811 วันแม่แห่งชาติ  [ 0 ]

600804 ขาว-น้ำเงินเกมส์ 2017 วันที่สาม
600804 ขาว-น้ำเงินเกมส์ 2017 วันที่สาม  [ 0 ]

600803 ขาว-น้ำเงินเกมส์ 2017 วันที่สอง
600803 ขาว-น้ำเงินเกมส์ 2017 วันที่สอง  [ 0 ]

600802 ขาว-น้ำเงินเกมส์ 2017 วันแรก
600802 ขาว-น้ำเงินเกมส์ 2017 วันแรก  [ 0 ]

600320 พิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน
พิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน  [ 0 ]

591202 แปรอักษร ถวายความอาลัย
แปรอักษร ถวายความอาลัย  [ 0 ]

591129 เชียงคาน
591129 เชียงคาน  [ 0 ]

591104 ต้อนรับ ผอ.
ต้อนรับ ผอ. นายนพดล วัฒายุ  [ 0 ]

600302_1 คนดีศรีบัวขาว
กองทุนคนดีศรีบัวขาว  [ 0 ]

600303 ขอแสดงความยินดี ม.3 ม.6
600303 ขอแสดงความยินดี ม.3 ม.6  [ 0 ]

591221 คริสต์มาส
คริสต์มาส  [ 0 ]

600225 ต.บัวขาว อื่นๆ สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน
สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ต.บัวขาว อื่นๆ  [ 0 ]

600223 ต.นาโก สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน
สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ต.นาโก  [ 0 ]

600215 อ.เขาวง อ.นาคู สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน
สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน อ.เขาวง อ.นาคู  [ 0 ]

600214 ต.จุมจัง ต.เหล่าไฮงาม สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน
สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ต.จุมจัง ต.เหล่าไฮงาม  [ 0 ]

600206 ต.แจนแลน สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน
สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ต.แจนแล  [ 0 ]

600217 ต.กุดหว้า สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน
สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ต.กุดหว้า  [ 0 ]

600216 อ.ห้วยผึ้ง สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน
สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน อ.ห้วยผึ้ง  [ 0 ]

600220 ต.เหล่าใหญ่ สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน
สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ต.เหล่าใหญ่  [ 0 ]

600222 ต.หนองห้าง สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน
สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ต.หนองห้าง  [ 0 ]


กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น)
โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 (ถ.บัวขาว-เขาวง) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel. 0-4385-1206
Email: PanomKaegn@GMail.Com