โรงเรียนบัวขาว หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงาน ผลงานทางวิชาการ นานาสาระ
ส่งข้อมูลได้ที่ >>> PanomKaegn@GMail.Com

ทั้งหมด : ประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบัวขาว ปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบัวขาว ปีการศึกษา 2560  [ 1 ]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบัวขาว ปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบัวขาว ปีการศึกษา 2560  [ 1 ]

รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
โรงเรียนบัวขาว รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กรีฑา
เข้าศึกษาในระดับชั้น ม.1 ม.4 เป็นนักกรีฑาเข้าแข่งขันกีฬานักเร...  [ 1 ]

ขอเชิญนักเรียนร่วมประกวดออกแบบปกสมุด ปกคู่มือนักเรียนโรงเรียนบัวขาว
ขอเชิญนักเรียนร่วมประกวดออกแบบปกสมุด ปกคู่มือนักเรียนโรงเรียนบัวขาว
เปิดรับผลงานภายใน วันที่ 20 มีนาคม 2560
ส่งที่ คุณคร...  [ 4 ]

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนติดลบ
รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนติดลบ ให้ไปตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน้าห้องกิจการนักเรียน.. ครับผม ^__^  [ 1 ]

มุทิตาจิตนุสรณ์ วันเกษียณอายุราชการ
งานเกษียณ-มุทิตาจิต บุคลากรโรงเรียนบัวขาว ปีการศึกษา 2559
วันที่ 16 กันยายน 2559
โต๊ะจีน สั่งจองโต๊ะ กับ ครูทิวา ศรีไพรวรรณ 095-66845...  [ 1 ]

สรุปผลการแข่งขันกรีฑา อบจ.กาฬสินธุ์เกมส์ ครั้งที่9
สรุปผลการแข่งขันกรีฑา อบจ.กาฬสินธุ์เกมส์ ครั้งที่9  [ 1 ]

รายชื่อนักเรียน ม.4 ยังไม่ได้ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น StudentBkS ที่ให้มารับหนังสือเชิญผู้ปกครอง
รายชื่อนักเรียน ม.4 ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น StudentBkS ให้มารับหนังสือเชิญผู้ปกครอง ให้ไปตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน้าห้องก...  [ 1 ]

รับสมัครนักกรีฑาเข้าร้วม IDEMITSU Thailand Grand Prix 2016
สมัครได้ที่ คุณครู วัชิระ พนมแก่นณ์  [ 4 ]

โปรแกรมการแข่งขัน กรีฑา นักเรียน จ.กาฬสินธุ์
โปรแกรมการแข่งขัน กรีฑา นักเรียน จ.กาฬสินธุ์  [ 2 ]

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินSMSคืน ม.6
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินSMSคืน ม.6
ติดต่อรับเงินคืนได้ที่ห้องกิจการนักเรียนนะครับ  [ 3 ]

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินSMSคืน ม.5
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินSMSคืน ม.5
ติดต่อรับเงินคืนได้ที่ห้องกิจการนักเรียนนะครับ  [ 1 ]

การตรวจสอบผลการเรียนและคะแนนพฤติกรรม ปี59
การตรวจสอบผลการเรียนและคะแนนพฤติกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับปีการศึกษา2559นี้.. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล.. จะสามารถ...  [ 1 ]

รายชื่อนักเรียน ม.4 ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น StudentBkS
รายชื่อนักเรียน ม.4 ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น StudentBkS
รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น StudentBkS
ไปตรวจส...  [ 1 ]

รายชื่อนักเรียน ม.5 ยังไม่ได้ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น StudentBkS ที่ให้มารับหนังสือเชิญผู้ปกครอง
รายชื่อนักเรียน ม.5 ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น StudentBkS ให้มารับหนังสือเชิญผู้ปกครอง ให้ไปตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน้าห้องก...  [ 2 ]

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินSMSคืน ม.3
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินSMSคืน ม.3
ติดต่อรับเงินคืนได้ที่ห้องกิจการนักเรียนนะครับ  [ 1 ]

รายชื่อนักเรียน ม.5 ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น StudentBkS
รายชื่อนักเรียน ม.5 ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น StudentBkS
รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น StudentBkS
ไปตรวจสอ...  [ 4 ]

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินSMSคืน ม.2
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินSMSคืน ม.2  [ 1 ]

รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น StudentBkS
รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น StudentBkS
ไปตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน้าห้องกิจการนักเรียน..
วันนี้ ม.6 ติดประก...  [ 1 ]

ข้อมูล ม.1 ม.4 เรียบร้อย
ลงข้อมูล ม.1 ม.4 เรียบร้อย นักเรียนทุกคน สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้แล้ว.. ครับผม  [ 5 ]


กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5

วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น)
โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 (ถ.บัวขาว-เขาวง) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel. 0-4385-1206
Email: PanomKaegn@GMail.Com