โรงเรียนบัวขาว หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงาน ผลงานทางวิชาการ นานาสาระ
ส่งข้อมูลได้ที่ >>> PanomKaegn@GMail.Com

ทั้งหมด : ทั้งหมด
590713 TROTCS นักศึกษาวิชาทหาร
TROTCS นักศึกษาวิชาทหาร  [ 2 ]

จำนวนนักเรียนที่ติดตั้ง StudentBkS ณ วันที่ 14 ก.ค. 2559
ขอขอบคุณ.. ลูกๆ..ขาว-น้ำเงิน..ทุกๆคน ที่ให้ความร่วมมือในการติดตั้ง ^__^
101 ติดตั้ง 90 %
102 ติดตั้ง 84 %
103 ติดตั้ง 93 %
104 ติดตั้ง 89 %
105 ...  [ 0 ]

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินSMSคืน ม.3
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินSMSคืน ม.3
ติดต่อรับเงินคืนได้ที่ห้องกิจการนักเรียนนะครับ  [ 1 ]

รายชื่อนักเรียน ม.5 ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น StudentBkS
รายชื่อนักเรียน ม.5 ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น StudentBkS
รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น StudentBkS
ไปตรวจสอ...  [ 4 ]

590709 ซ้อมๆๆ.. บาสโลบ.. BkS Sport Training
ซ้อมๆๆ.. บาสโลบ.. BkS Sport Training  [ 2 ]

590708 ECOBKS
ECOBKS โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนบัวขาว  [ 0 ]

590708 Laurier
กิจกรรม Laurier  [ 0 ]

590707 ประชุมผู้กำกับ นศท.
ประชุมผู้กำกับ นศท.  [ 1 ]

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินSMSคืน ม.2
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินSMSคืน ม.2  [ 1 ]

590706 ร่วมแสดงความยินดี ท่าน ผอ.วุฒิ ขจร
590706 ร่วมแสดงความยินดี ท่าน ผอ.วุฒิ ขจร  [ 0 ]

รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น StudentBkS
รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น StudentBkS
ไปตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน้าห้องกิจการนักเรียน..
วันนี้ ม.6 ติดประก...  [ 1 ]

590701 ลูกเสือเนตรนารี
ภาพถ่าย กิจกรรม ลูกเสือเนตรนารี  [ 0 ]

วีดิทัศน์วันสุนทรภู่
รวบรวม.. วีดิทัศน์วันสุนทรภู่  [ 0 ]

วีดิทัศน์ค่ายพุทธธรรม ม.1 ปี2559
วีดิทัศน์ค่ายพุทธธรรม ม.1 ปี2559  [ 20 ]

590622 อบรมคุณธรรม
590622 อบรมคุณธรรม  [ 0 ]

590624 วันสุนทรภู่
590624 วันสุนทรภู่  [ 0 ]

590617 ค่ายพุทธรรม ม.1 วันที่สุดท้าย
ค่ายพุทธรรม ม.1 วันที่สุดท้าย  [ 0 ]

590616 ค่ายพุทธรรม ม.1 วันที่สอง
ค่ายพุทธรรม ม.1 วันที่สอง  [ 0 ]

590615 ค่ายพุทธรรม ม.1 วันแรก
590615 ค่ายพุทธรรม ม.1 วันแรก  [ 0 ]

590609 วันไหว้ครู
590609 วันไหว้ครู  [ 1 ]


[หน้าก่อน = 5] กำลังแสดงหน้าที่ 6/21 [หน้าถัดไป = 7]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น)
โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 (ถ.บัวขาว-เขาวง) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel. 0-4385-1206
Email: PanomKaegn@GMail.Com