โรงเรียนบัวขาว หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงาน ผลงานทางวิชาการ นานาสาระ
ส่งข้อมูลได้ที่ >>> PanomKaegn@GMail.Com

ทั้งหมด : ทั้งหมด
511022 กรีฑาดาวรุ่งมุ่งยูธโอลิมปิคและนานาชาติ ระดับภาค

ชนะเลิศอันดับ ๑
     - กระโดดไกล รุ่นอายุ ๑๕ ปี ชาย
     - วิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร รุ่นอายุ ๑๘ ปี หญิง

...  [ 1 ]

501117 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๙ 2550
กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๙
รอบคัดเลือกตัวแทนเขต ๔ ณ จังหวัดเลย
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
...  [ 1 ]

500510 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ 2550
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖
รอบคัดเลือก ตัวแทนภาค ๓ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ ๑ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐
- วิ่ง ๘๐๐ เมตร หญิง ...  [ 0 ]

491019 กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค - กีฬาปลอดบุหรี่ 2549
กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค - กีฬาปลอดบุหรี่
รอบคัดเลือกตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ ...  [ 0 ]

491008 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๘ 2549
กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๘
รอบคัดเลือกตัวแทนเขต ๔ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด (สนามกรีฑาจังหวัดมหาสารคาม)
ระ...  [ 0 ]

490429 กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52
ประเภท วิ่งผลัด ๔ x ๓๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ได้อันดับที่ ๑
นักกรีฑาประกอบด้วย
สุภาวิณี แสงชมภู | วิภารัตน์ สีโนร...  [ 4 ]

481003 กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค - กีฬาปลอดบุหรี่ 2548
กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค - กีฬาปลอดบุหรี่
รอบคัดเลือกตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่างวันที่ ๑...  [ 0 ]


[หน้าก่อน = 20] กำลังแสดงหน้าที่ 21/21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น)
โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 (ถ.บัวขาว-เขาวง) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel. 0-4385-1206
Email: PanomKaegn@GMail.Com