โรงเรียนบัวขาว หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงาน ผลงานทางวิชาการ นานาสาระ
ส่งข้อมูลได้ที่ >>> PanomKaegn@GMail.Com

ทั้งหมด : ทั้งหมด
600302_1 คนดีศรีบัวขาว
กองทุนคนดีศรีบัวขาว  [ 1 ]

600303 ขอแสดงความยินดี ม.3 ม.6
600303 ขอแสดงความยินดี ม.3 ม.6  [ 0 ]

รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
โรงเรียนบัวขาว รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กรีฑา
เข้าศึกษาในระดับชั้น ม.1 ม.4 เป็นนักกรีฑาเข้าแข่งขันกีฬานักเร...  [ 1 ]

591221 คริสต์มาส
คริสต์มาส  [ 0 ]

ขอเชิญนักเรียนร่วมประกวดออกแบบปกสมุด ปกคู่มือนักเรียนโรงเรียนบัวขาว
ขอเชิญนักเรียนร่วมประกวดออกแบบปกสมุด ปกคู่มือนักเรียนโรงเรียนบัวขาว
เปิดรับผลงานภายใน วันที่ 20 มีนาคม 2560
ส่งที่ คุณคร...  [ 4 ]

600225 ต.บัวขาว อื่นๆ สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน
สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ต.บัวขาว อื่นๆ  [ 0 ]

600223 ต.นาโก สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน
สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ต.นาโก  [ 0 ]

600215 อ.เขาวง อ.นาคู สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน
สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน อ.เขาวง อ.นาคู  [ 0 ]

600214 ต.จุมจัง ต.เหล่าไฮงาม สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน
สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ต.จุมจัง ต.เหล่าไฮงาม  [ 0 ]

600206 ต.แจนแลน สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน
สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ต.แจนแล  [ 0 ]

600217 ต.กุดหว้า สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน
สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ต.กุดหว้า  [ 0 ]

600216 อ.ห้วยผึ้ง สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน
สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน อ.ห้วยผึ้ง  [ 0 ]

600220 ต.เหล่าใหญ่ สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน
สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ต.เหล่าใหญ่  [ 0 ]

600222 ต.หนองห้าง สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน
สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ต.หนองห้าง  [ 0 ]

600221 ต.สมสะอาด สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน
สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ต.สมสะอาด  [ 0 ]

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้กระบวน การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้กระบวน
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒน...  [ 1 ]

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองห้างพิทยา


ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่อง สารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึ...  [ 1 ]

600202 นาขาม สามขา นามน สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน
สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน >>> นาขาม สามขา นามน  [ 0 ]

600118 มอบทุนการศึกษา โรงเรียนบัวขาว
รูปภาพ มอบทุนการศึกษา โรงเรียนบัวขาว  [ 0 ]

590925 เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ
เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ  [ 0 ]


[หน้าก่อน = 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2/21 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น)
โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 (ถ.บัวขาว-เขาวง) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel. 0-4385-1206
Email: PanomKaegn@GMail.Com