โรงเรียนบัวขาว หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงาน ผลงานทางวิชาการ นานาสาระ
ส่งข้อมูลได้ที่ >>> PanomKaegn@GMail.Com

ทั้งหมด : ทั้งหมด
วิ่งตามรอยไดโนเสาร์ กาฬสินธุ์ มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 5
วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ พิธิภัณฑ์สิรินธร อ.สหัสขันธ์ ครับ  [ 2 ]

พิธีมอบทุนการศึกษา โรงเรียนบัวขาว
ประจำปีการศึกษา 2555  [ 0 ]

โครงการค่ายเยาวชนกาฬสินธุ์อาเซียน ครั้งที่ 1
หลักการและเหตุผล
ด้วยทุกภาคส่วนทุกกระทรวง ทบวง กรม ของประเทศไทยกำลังเตรียมการก่อนเข้าสู่ประชาคม ASEAN ในปี พ.ศ.2558 (คศ.2015) ด้วยก...  [ 17 ]

ประกาศพิธีมอบรางวัลสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์ครั้งที่ 9
จะมีพิธีมอบรางวัล ในวันอังคารที่ 19 ก.พ. 2556 เวลา 8.00-8.30 น. โรงเรียนบัวขาว ขอให้นักเรียนที่ได้รับรางวัล มาติดต่อก่อนเวลา 8.00 น.  [ 0 ]

ค่ายวิชาการ"เพชรมอดินแดง"
ค่ายวิชาการ"เพชรมอดินแดง"  [ 27 ]

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ(Gifted)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Gifted) โรงเรียนบัวขาว
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ป...  [ 21 ]

ประกาศผลการสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว ปีการศึกษา 2555
ผลการสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 25555 หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ
คุณครูศิริณกาญจน์ โ...  [ 87 ]

รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์ครั้งที่ 9
ระดับชั้น ป.4-6 ม.1-3  [ 13 ]

เหรียญทอง นครพิษณุโลกเกมส์
ธรรพ์ณธร ไกรยราช เหรียญทอง วิ่ง 3,000 ม. ชาย 16 ปี นครพิษณุโลกเกมส์  [ 18 ]

อีก 1 เหรียญทองแดง นครพิษณุโลกเกมส์
สุวัจฉรัตน์ บุษบง เหรียญทองแดง วิ่ง 400 ม. หญิง 14 ปี นครพิษณุโลกเกมส์  [ 19 ]

เหรียญเงิน นครพิษณุโลกเกมส์
ธนพนธ์ อุทรักษ์ เหรียญเงิน วิ่ง 800 ม. ชาย 16 ปี นครพิษณุโลกเกมส์  [ 0 ]

เหรียญทองแดง นครพิษณุโลกเกมส์
ณัฐวุติ หงษ์อาจ เหรียญทองแดง วิ่ง 5,000 ม. ชาย 18 ปี นครพิษณุโลกเกมส์  [ 20 ]

กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 58 ประจำปี 2555
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และผู้ฝึกสอนกรีฑา ได้นำนักเรียนซึ่งเป็นนักกรีฑาโรงเรียนบัวขาว และเป็นตัวแท...  [ 6 ]

ข้อมูลผลคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์โรงเรียน
     ข้อมูลผลคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์โรงเรียนในสังกัดอบจ.กส. ระดับชั้นม. 1 จำนวน 9 รหัสรายวิชาพร้อมกับแบบสรุปคะแนนสอบด้...  [ 1 ]

พิธีถวายพระพรในหลวง โรงเรียนบัวขาว
รูปภาพ พิธีถวายพระพรในหลวง โรงเรียนบัวขาว  [ 2 ]

การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินการนิเทศภายใน
ชื่อเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินการนิเทศภายใน
ของโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี สังกัดองค์ก...  [ 8 ]

551128 วันลอยกระทง55
รูปภาพ วันลอยกระทง55 โรงเรียนบัวขาว  [ 0 ]

551124 รักการเขียน เรียนรู้การอ่าน55 โรงเรียนบัวขาว
โครงการค่าย "รักการเขียน เรียนรู้การอ่าน" ประจำปี2555  [ 0 ]

โครงการสอบแข่งขันความรู้คณิตศาสตร์ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2555
โดยจัดสอบในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 , 3 ในวันเสาร์ ที่ 5 มกราคม 2556 ในเวลา 09.00 – 11.30 น. ณ โรงเรียนบัว...  [ 19 ]

551121 ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบัวขาว
รูปภาพ กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบัวขาว  [ 3 ]


[หน้าก่อน = 17] กำลังแสดงหน้าที่ 18/21 [หน้าถัดไป = 19]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น)
โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 (ถ.บัวขาว-เขาวง) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel. 0-4385-1206
Email: PanomKaegn@GMail.Com