โรงเรียนบัวขาว หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงาน ผลงานทางวิชาการ นานาสาระ
ส่งข้อมูลได้ที่ >>> PanomKaegn@GMail.Com

ทั้งหมด : ทั้งหมด
560828 มัธยม อบจ.กาฬสินธุ์เกมส์
ภาพพิธีเปิดกีฬา มัธยม อบจ.กาฬสินธุ์เกมส์  [ 1 ]

560825 กรีฑา บางแสน เจ้าลมกรด ครั้งที่7 ชลบุรี
ผลงานการแข่งกรีฑาบางแสนเจ้าลมกรด ครั้งที่7 ชลบุรี  [ 4 ]

กิจกรรม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์
ภาพ กิจกรรม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์  [ 0 ]

รางวัลชมเชย ระดับประเทศ โครงงานภาษาอังกฤษ(ม.ต้น)
รางวัลชมเชย ระดับประเทศ โครงงานภาษาอังกฤษ(ม.ต้น) งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 21 วันที่ 2-4 สิงหาคม 2556 ณ อาคาร Challenger 2 ...  [ 15 ]

560809 กีฬาสี56 วันที่สาม
ภาพ กีฬาสี56 วันที่สาม  [ 0 ]

560808 กีฬาสี56 วันที่สอง
ภาพ กีฬาสี56 วันที่สอง  [ 4 ]

560807 กีฬาสี56 วันที่หนึ่ง
ภาพ กีฬาสี56 วันที่หนึ่ง  [ 2 ]

560805 ทำบุญ วันแม่แห่งชาติ
ภาพกิจกรรม ทำบุญ วันแม่แห่งชาติ  [ 1 ]

560731 พิธีปฏิญาณตน ผู้บำเพ็ญประโยชน์
รูปภาพ พิธีปฏิญาณตน ผู้บำเพ็ญประโยชน์  [ 5 ]

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน โดยการจัดการ...  [ 9 ]

ร่วมทำบุญที่วัด
ภาพกิจกรรม ร่วมทำบุญที่วัด คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบัวขาว  [ 1 ]

โครงการอบรบความรู้เบื้องต้นทางกฏหมาย
รูปภาพโครงการอบรบความรู้เบื้องต้นทางกฏหมาย  [ 0 ]

ส่ง คุณครูศราวุธ
ส่ง คุณครูศราวุธ ที่โรงเรียนคำม่วง  [ 133 ]

แสดงความยินดี การแข่งขันวิชาการ
รูปภาพ แสดงความยินดี การแข่งขันวิชาการ  [ 6 ]

พิธีสวนสนาม ลูกเสือ เนตรนารี 2556
รูปภาพ พิธีสวนสนาม ลูกเสือ เนตรนารี  [ 3 ]

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด 2556
รูปภาพ พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด 2556  [ 0 ]

วันสุนทรถู่
ภาพ วันสุนทรถู่  [ 0 ]

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
รูปภาพ กิจกรรม มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 0 ]

รับน้อง นักศึกษาวิชาทหาร
รูปภาพ รับน้อง นักศึกษาวิชาทหาร  [ 2 ]

บรรยากาศพิธีไหว้ครู โรงเรียนบัวขาว
รูปภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครู โรงเรียนบัวขาว  [ 3 ]


[หน้าก่อน = 14] กำลังแสดงหน้าที่ 15/21 [หน้าถัดไป = 16]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น)
โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 (ถ.บัวขาว-เขาวง) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel. 0-4385-1206
Email: PanomKaegn@GMail.Com