โรงเรียนบัวขาว หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงาน ผลงานทางวิชาการ นานาสาระ
ส่งข้อมูลได้ที่ >>> PanomKaegn@GMail.Com

ภาษาไทย"; }elseif($learning_group=="2"){ echo "คณิตศาสตร์"; }elseif($learning_group=="3"){ echo "วิทยาศาสตร์"; }elseif($learning_group=="4"){ echo "สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม"; }elseif($learning_group=="5"){ echo "สุขศึกษาและพลศึกษา"; }elseif($learning_group=="6"){ echo "ศิลปะ"; }elseif($learning_group=="7"){ echo "การงานอาชีพและเทคโนโลยี"; }elseif($learning_group=="8"){ echo "ภาษาต่างประเทศ"; }elseif($learning_group=="9"){ echo "อื่น ๆ"; }else{ echo "ทั้งหมด"; } echo" : "; if($category=="1"){ echo "ประชาสัมพันธ์"; }elseif($category=="2"){ echo "กิจกรรม"; }elseif($category=="3"){ echo "ผลงาน"; }elseif($category=="4"){ echo "ผลงานทางวิชาการ"; }elseif($category=="5"){ echo "รอบรั่ว ขาว-น้ำเงิน"; }elseif($category=="6"){ echo "6"; }elseif($category=="7"){ echo "7"; }elseif($category=="8"){ echo "8"; }elseif($category=="9"){ echo "อื่น ๆ"; }else{ echo "ทั้งหมด"; } ?>
Faied SQL Query