โรงเรียนบัวขาว หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงาน ผลงานทางวิชาการ นานาสาระ
ส่งข้อมูลได้ที่ >>> PanomKaegn@GMail.Com

ทั้งหมด : ทั้งหมด
600811 วันแม่แห่งชาติ
600811 วันแม่แห่งชาติ  [ 0 ]

การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ และเทคนิคการสอนแบบสืบเสาะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ และเทคนิคการสอนแบบสืบเสาะ สำหรั...  [ 0 ]

600804 ขาว-น้ำเงินเกมส์ 2017 วันที่สาม
600804 ขาว-น้ำเงินเกมส์ 2017 วันที่สาม  [ 0 ]

600803 ขาว-น้ำเงินเกมส์ 2017 วันที่สอง
600803 ขาว-น้ำเงินเกมส์ 2017 วันที่สอง  [ 0 ]

600802 ขาว-น้ำเงินเกมส์ 2017 วันแรก
600802 ขาว-น้ำเงินเกมส์ 2017 วันแรก  [ 0 ]

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาฟุตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาฟุตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 0 ]

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่ส่งเสริมทักษะการอ่าน การสร้างองค์ความรู้ และการคิดขั้นสูง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่ส่งเสริมทักษะการอ่าน การสร้างองค์ความรู้ และการคิดขั้นสูง สำหรับนักเ...  [ 2 ]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบัวขาว ปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบัวขาว ปีการศึกษา 2560  [ 0 ]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบัวขาว ปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบัวขาว ปีการศึกษา 2560  [ 0 ]

600320 พิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน
พิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน  [ 0 ]

591202 แปรอักษร ถวายความอาลัย
แปรอักษร ถวายความอาลัย  [ 0 ]

591129 เชียงคาน
591129 เชียงคาน  [ 0 ]

591104 ต้อนรับ ผอ.
ต้อนรับ ผอ. นายนพดล วัฒายุ  [ 0 ]

600302_1 คนดีศรีบัวขาว
กองทุนคนดีศรีบัวขาว  [ 0 ]

600303 ขอแสดงความยินดี ม.3 ม.6
600303 ขอแสดงความยินดี ม.3 ม.6  [ 0 ]

รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
โรงเรียนบัวขาว รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กรีฑา
เข้าศึกษาในระดับชั้น ม.1 ม.4 เป็นนักกรีฑาเข้าแข่งขันกีฬานักเร...  [ 0 ]

591221 คริสต์มาส
คริสต์มาส  [ 0 ]

ขอเชิญนักเรียนร่วมประกวดออกแบบปกสมุด ปกคู่มือนักเรียนโรงเรียนบัวขาว
ขอเชิญนักเรียนร่วมประกวดออกแบบปกสมุด ปกคู่มือนักเรียนโรงเรียนบัวขาว
เปิดรับผลงานภายใน วันที่ 20 มีนาคม 2560
ส่งที่ คุณคร...  [ 0 ]

600225 ต.บัวขาว อื่นๆ สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน
สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ต.บัวขาว อื่นๆ  [ 0 ]

600223 ต.นาโก สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน
สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ต.นาโก  [ 0 ]


กำลังแสดงหน้าที่ 1/20 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น)
โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 (ถ.บัวขาว-เขาวง) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel. 0-4385-1206
Email: PanomKaegn@GMail.Com