โรงเรียนบัวขาว หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงาน ผลงานทางวิชาการ นานาสาระ
ส่งข้อมูลได้ที่ >>> pharlun@hotmail.com

 • ข้อมูลทั่วไป
 • ความเป็นมาและปัจจุบัน
 • วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 • โครงสร้างการบริหาร

 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 • สุขศึกษาและพลศึกษา
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • ภาษาต่างประเทศ

 • คะแนนพฤติกรรม

 • ส่ง ปพ.5
 • ปพ.5
 • คู่มือ ปพ.5
 • รายชื่อนักเรียน
 • ข้อมูลการสอบ O-NET
 • การดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้ผล O-NET
 • การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
 • ข้อสอบ O-NET


 • 590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูชาติชาย ภูผา


  เพื่อนๆนักเรียนช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียน


  เพื่อนๆนักเรียนช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียน ก่อนปัจฉิมนิเทศ


  บางระจัน ขาว-น้ำเงิน


  รับทุนการศึกษาพี่ม.6


  590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ ผอ.จำเนียร สายสมบัติ


  590925 เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ
  เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ
  เมื่อวันที่ 27 กันยายน เวลา 5:32 น.

  590916 รูปภาพงานเกษียณ ช่วงเย็น
  รูปภาพงานเกษียณ ช่วงเย็น
  เมื่อวันที่ 19 กันยายน เวลา 22:46 น.

  590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูชาติชาย ภูผา
  วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูชาติชาย ภูผา
  เมื่อวันที่ 17 กันยายน เวลา 18:17 น.

  2016-09-17 590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูสนิท ประทุมทา  
  2016-09-17 590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูธวัชชัย ไชยสุข  
  2016-09-17 590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูเสด็จ กระเบา  
  2016-09-17 590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูสมถวิล โสภาพล  
  2016-09-17 590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูจรัสลักษณ์ อุทรักษ์  
  2016-09-17 590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูวุฒิชัย พิมพะนิตย์  
  2016-09-17 590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูเพ็นนี บุญอาษา  
  2016-09-17 590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูภัทรนันท์ ศิริภักดิ์  
  2016-09-17 590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูณรงค์ กางสี  
  2016-09-17 590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูวิทยาศาสตร์    ศิษย์เก่าผู้ใจบุญ
  ศิษย์เก่าผู้ใจบุญ
  คุณวิทยาธร บุญไกรสร (คุณอู๊ด)
  - ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทแอนโซลูทแฮร์บิวตี้ แอนด์ ซายน์จำกัด
  - ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทซาลอนเดอะวาเลนเซีย
  ศิษย์เก่า และ เป็นศิษย์เก่าดีเด่นปี2554 ได้บริจาคเงินให้แก่โรงเรียนบัวขาวเพื่อก่อสร้าง
  อาคารเรือนพยาบาล จำนวน 1 หลัง
  ราคา 500,000 บาท
  ห้องฟิตเนส จำนวน 1 ห้อง
  ราคา 370,000 บาท
  อาคารหอประชุม(กำลังก่อสร้าง) จำนวน 1 หลัง
  ราคาเบื้องต้น 2,000,000 บาท
  คณะครู บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนบัวขาว มีความซาบซึ้งในน้ำใจของ คุณวิทยาธร บุญไกรสร(คุณอู๊ด) เป็นอย่างมากที่ท่านมีน้ำใจ ไม่ลืมสถาบันที่เคยได้ศึกษาเล่าเรียนและบ้านเกิด พวกเราจะช่วยกันรักษาไว้ และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามเจตนารมณ์ของท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้


  วันที่ เรื่อง ประเภท ผู้เขียน อ่าน ตอบ
  2015-12-12 ปีใหม่ล่องเรือแม่นํ้าเจ้าพระยาพูดคุยเรื่องทั่วไปxxxx1571
  2015-12-12 ปีใหม่ล่องเรือแม่นํ้าเจ้าพระยาพูดคุยเรื่องทั่วไปxxxx1163
  2013-02-22 ฝากประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ TKC ของกระทรวง ICT ครับ!!!พูดคุยเรื่องทั่วไปtawannie6223
  2013-02-13 อำลาอาลัย - ครูเอฟ..ศิษย์เก่าโรงเรียนบัวขาวลูก ขาว-น้ำเงิน53714
  2013-02-13 สวัสดีครับชาวบัวขาวทุกๆคนพูดคุยเรื่องทั่วไปลูกๆ ขาว-น้ำเงิน9997

    ออนไลน์ :  1 คน
      54   วันนี้
      250   เดือนนี้
      97528   ปีนี้
      230962   ทั้งหมด

 • ผลการเรียน
 • คะแนนพฤติกรรม

 • นักเรียนคนเก่ง


  590609 วันไหว้ครู


  590615 ค่ายพุทธรรม ม.1 วันแรก


  590616 ค่ายพุทธรรม ม.1 วันที่สอง


  590802_3 กีฬาสี ขาว-น้ำเงินเกมส์ วันแรก ช่วงที่3


  มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น


  วันสุนทรถู่


  พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด 2556


  พิธีสวนสนาม ลูกเสือ เนตรนารี 2556


  โครงการอบรบความรู้เบื้องต้นทางกฏหมาย


   
  โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง " Fun with Antonym Game"
  โครงงานภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง " Fun with Antonym Game"
  สมาชิกผู้จัดทำ
  1. นางสาวมินตรา อยู่คง ม. 6/11
  2. นางสาวศิร...

   
  561114 ห้าเหรียญทอง คัดภาค กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
  จากการแข่งขัน วิ่ง1,500ม. วิ่ง5,000ม. วิ่ง10,000ม. วิ่งวิบาก2,000ม. และ วิ่งผลัด3x800ม. ชาย

   
  เหรียญทองแดงคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ปี55
  โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ) ...

   
  รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ระบบนิเวศ ม.3
  ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีท...

   
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษา นายมะรุธ เครือเทียร ตำแห...


  วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น)
  โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 (ถ.บัวขาว-เขาวง) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel. 0-4385-1206
  Email: pharlun@hotmail.com