โรงเรียนบัวขาว หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงาน ผลงานทางวิชาการ นานาสาระ
ส่งข้อมูลได้ที่ >>> pharlun@hotmail.com

 • ข้อมูลทั่วไป
 • ความเป็นมาและปัจจุบัน
 • วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 • โครงสร้างการบริหาร

 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 • สุขศึกษาและพลศึกษา
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • ภาษาต่างประเทศ

 • คะแนนพฤติกรรม

 • ส่ง ปพ.5
 • ปพ.5
 • คู่มือ ปพ.5
 • รายชื่อนักเรียน
 • ข้อมูลการสอบ O-NET
 • การดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้ผล O-NET
 • การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
 • ข้อสอบ O-NET


 • 590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูสนิท ประทุมทา


  590809 ดุริยางค์ รร.บัวขาว


  วีดิทัศน์ สรุปผลการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนบัวขาว


  590831 วีดิทัศน์ ขบวนพาเรด การแสดง วงโยธวาทิต อบจ.กาฬสินธุ์เกมส์


  วีดิทัศน์ การแสดงดนตรีสดโรงเรียนบัวขาว 590916 งานเกษียณ เพลงกำลังใจ


  590926 สมภาษณ์นักเรียน ในวันที่ ครูเกษียณ


  590925 เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ
  เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ
  เมื่อวันที่ 27 กันยายน เวลา 5:32 น.

  590916 รูปภาพงานเกษียณ ช่วงเย็น
  รูปภาพงานเกษียณ ช่วงเย็น
  เมื่อวันที่ 19 กันยายน เวลา 22:46 น.

  590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูชาติชาย ภูผา
  วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูชาติชาย ภูผา
  เมื่อวันที่ 17 กันยายน เวลา 18:17 น.

  2016-09-17 590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูสนิท ประทุมทา  
  2016-09-17 590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูธวัชชัย ไชยสุข  
  2016-09-17 590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูเสด็จ กระเบา  
  2016-09-17 590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูสมถวิล โสภาพล  
  2016-09-17 590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูจรัสลักษณ์ อุทรักษ์  
  2016-09-17 590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูวุฒิชัย พิมพะนิตย์  
  2016-09-17 590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูเพ็นนี บุญอาษา  
  2016-09-17 590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูภัทรนันท์ ศิริภักดิ์  
  2016-09-17 590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูณรงค์ กางสี  
  2016-09-17 590916 วีดิทัศน์ งานเกษียณ คุณครูวิทยาศาสตร์    ศิษย์เก่าผู้ใจบุญ
  ศิษย์เก่าผู้ใจบุญ
  คุณวิทยาธร บุญไกรสร (คุณอู๊ด)
  - ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทแอนโซลูทแฮร์บิวตี้ แอนด์ ซายน์จำกัด
  - ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทซาลอนเดอะวาเลนเซีย
  ศิษย์เก่า และ เป็นศิษย์เก่าดีเด่นปี2554 ได้บริจาคเงินให้แก่โรงเรียนบัวขาวเพื่อก่อสร้าง
  อาคารเรือนพยาบาล จำนวน 1 หลัง
  ราคา 500,000 บาท
  ห้องฟิตเนส จำนวน 1 ห้อง
  ราคา 370,000 บาท
  อาคารหอประชุม(กำลังก่อสร้าง) จำนวน 1 หลัง
  ราคาเบื้องต้น 2,000,000 บาท
  คณะครู บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนบัวขาว มีความซาบซึ้งในน้ำใจของ คุณวิทยาธร บุญไกรสร(คุณอู๊ด) เป็นอย่างมากที่ท่านมีน้ำใจ ไม่ลืมสถาบันที่เคยได้ศึกษาเล่าเรียนและบ้านเกิด พวกเราจะช่วยกันรักษาไว้ และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามเจตนารมณ์ของท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้


  วันที่ เรื่อง ประเภท ผู้เขียน อ่าน ตอบ
  2015-12-12 ปีใหม่ล่องเรือแม่นํ้าเจ้าพระยาพูดคุยเรื่องทั่วไปxxxx1501
  2015-12-12 ปีใหม่ล่องเรือแม่นํ้าเจ้าพระยาพูดคุยเรื่องทั่วไปxxxx1103
  2013-02-22 ฝากประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ TKC ของกระทรวง ICT ครับ!!!พูดคุยเรื่องทั่วไปtawannie6183
  2013-02-13 อำลาอาลัย - ครูเอฟ..ศิษย์เก่าโรงเรียนบัวขาวลูก ขาว-น้ำเงิน49114
  2013-02-13 สวัสดีครับชาวบัวขาวทุกๆคนพูดคุยเรื่องทั่วไปลูกๆ ขาว-น้ำเงิน9997

    ออนไลน์ :  1 คน
      33   วันนี้
      1364   เดือนนี้
      95083   ปีนี้
      228517   ทั้งหมด

 • ผลการเรียน
 • คะแนนพฤติกรรม

 • นักเรียนคนเก่ง


  พิธีถวายพระพรในหลวง โรงเรียนบัวขาว


  561129 การแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 7


  561204 พิธีถวายพระพร ของบุคลากรโรงเรียนบัวขาว


  561204_2 คณิตศาสตร์ สังสรรค์


  590801 ฝึกซ้อมพิธีเปิดกีฬาสี


  590802_2 กีฬาสี ขาว-น้ำเงินเกมส์ วันแรก ช่วงที่2


  561205 พิธีถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์


  590803_1 กีฬาสี ขาว-น้ำเงินเกมส์ วันที่สอง ช่วงที่1


  590803_2 กีฬาสี ขาว-น้ำเงินเกมส์ วันที่สอง ช่วงที่2


   
  561026 เหรียญทองแดง วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
  วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิง สุวัจฉรัตน์ บุษบง กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"มอหินขาว...

   
  โครงงานเรื่อง กระติบข้าวอุ่นอิ่มลดโลกร้อน
  บทคัดย่อ
  โครงงานเรื่อง กระติบข้าวอุ่นอิ่มลดโลกร้อน มีวัตถุประสงค์
  1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเก็บความร้...

   
  520521 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ 2552
  กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘
  รอบคัดเลือก ตัวแทนภาค ๓ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
  ระหว่าง วันที่ ๑๘ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒

  - วิ่ง ๒๐๐ เมตร...

   
  การพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้ วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยคุณครูพชร แก้วกาหลง
  การพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้ วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถการ...

   
  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะ การแก้ปัญหา วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 เรื...


  วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น)
  โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 (ถ.บัวขาว-เขาวง) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel. 0-4385-1206
  Email: pharlun@hotmail.com